Csillagtanoda - iskolanyitogató

 

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket és szüleiket a

Csillagtanodába!

 

2020. január 24-én 17 órakor

A szülők tájékoztatást kapnak az iskola életéről.

A gyerekek kreatív foglalkozáson vehetnek részt.

 

2020. február 14-én 17 órakor

A gyerekek játékos foglalkozáson ismerkedhetnek meg a leendő tanító nénikkel.

 

2020. március 5-én 8-10 óráig

 A leendő tanító nénik az osztályukban tartanak nyílt napot.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket.

1. a osztály: Tóth Zsuzsa és Kissné Csákvári Erzsébet,

1. b osztály: Ujházyné Kertész Timea és Nagyné Varga Evelyn

 

 

 

 

Tisztelt  Szülők!

Kérjük a kedves szülőket, hogy amennyiben iskolánkat kívánják választani gyermeküknek, a mellékelt adatlapot szíveskedjenek kitöltve az iskolában leadni.

Adatlap (doc)

 

 

Iskolánk

1965-ban épült Csillaghegyen, a Budai Tájvédelmi Körzethez tartozó Rókahegy lábánál. Családi házas környezettel, nagy udvarral, sportpályákkal, családias, humánus légkörével ideális hely a kisiskolásoknak.
Ilyen természeti-környezeti adottságokkal nem véletlen, hogy több éves hagyományai vannak a környezeti nevelésnek iskolánkban.

Nyolc évfolyamos általános iskola, évfolyamonként általában két párhuzamos osztállyal, emelt szintű angol nyelvoktatás lehetőségével.

Célunk

olyan iskolai légkör és tartalmi munka megteremtése, ahol jól és biztonságosan érzi magát a tanuló és a pedagógus, ahol a tanuló aktív részese a tanítási folyamatnak.
Fontos hogy, minden gyerek megkaphassa a tehetségének, képességének, érdeklődésének meg-felelő képzést.
Iskolánk minden gyermek számára nyitva áll, akiknek szülei elfogadják Pedagógiai Progra-munkban megfogalmazott egységes nevelési elveinket.
Délután a gyermekeknek - igény szerint - napközis foglalkozást és ellátást biztosítunk.

Alsó tagozat:

1-4. osztály, alapozó szakasz
Olyan egységes módszert és tankönyvcsaládokat alkalmazunk, amellyel biztosíthatjuk az egyenletes, magas színvonalat. Az oktató-nevelő munka egymásra épülése hatékonyan segíti az alap-készségek kialakulását, folyamatos fejlesztését.
Az anyanyelvi tárgyakat a hangoztató-elemző-összetevő módszerrel szótagolva tanítjuk, és alapozzuk a helyesírási készséget.
A matematikatanításban a logikus gondolkodás fejlesztése kiemelt feladat, amelyre több időt biztosítunk.
Mivel a gyerekek képessége különböző, fontosnak tartjuk a differenciálást. Az egyéni ütemben való fejlődés lehetőségének megteremtését fejlesztő foglalkozással és tehetséggondozással oldjuk meg. Iskolapszichológus és fejlesztőpedagógus segíti ezt a munkát.
Az első és második osztályok külön épületben tanulnak, mely megkönnyíti az óvodából iskolába történő átmenetet.

Felső tagozaton

Az oktatás színvonalának emelése és a továbbtanulás segítése érdekében a tehetséggondozás és a felzárkóztatás fontos feladat.
Az olvasóvá nevelésben komoly segítséget nyújt az iskola 7000 kötetes, minden igényt kielégítő könyvtára és szakképzett könyvtárosa.

Nyelvoktatás:

Egy idegen nyelvet - amely angol lehet - alapszinten a gyermekek 4. osztálytól tanulnak.
Tanulóink 5o%-a 3. osztálytól az angol nyelvet emelt óraszámban sajátítja el a Pedagógiai Programunkban szabályozott módon.

A közös munka eredményességét tükrözi, hogy végzős tanulóink 95%-a középiskolában tanul tovább, 40 % gimnáziumban érettségizik sok tanuló nyer felvételt hat és nyolcosztályos gimnáziumba.

A tanítási időn kívül szervezett programok

Eredményesen segítik a felzárkóztatást, a tehetséggondozást. A versenyeken elért eredményekben jelentős szerepük van. A jól működő szaba-don választható, tömegsport foglalkozások változatos tartalmukkal eredményesen szolgálják a személyiség sokoldalú fejlesztését, a szabadidő hasznos eltöltését.

A diákönkormányzat

A programjait úgy szervezi, hogy minden gyerek találjon magának megfelelő szabadidős tevékenységet, és segítségükkel erősítse az iskolához és egymáshoz tartozás érzésének kialakulását.


Hagyományaink közül kiemelkednek:

 • Mazsola hét
 • Ásványkiállítás és vásár
 • Mihály-napi vásár
 • Szemétszüret
 • Ünnepi megemlékezések
 • Mikulásváró
 • Adventi kézműves délután
 • Közös Karácsony
 • Húsvéti kézműves délután
 • Nyílt napok
 • Suligála
 • Sulinap
 • Erdei iskolák
 • Nyári táborok
 • Idegen nyelv: angol.
 • ECDL vizsgára felkészítés.
 • Tanfolyami lehetőségek: karate, akrobatikus rock and roll, Mészöly focisuli, úszás
 • Gyógytestnevelés.
 • Aelia Sabina Zeneiskola kihelyezett foglalkozásai
 • Festészet,
 • Alapozó terápia az anyanyelvi fejlesztés segítése céljából.

Fakultatív programjaink:

Mivel iskolánk közösségének fontos tagjai a szülők, szükségesnek érezzük elégedettségüket is, ezért véleményüket, javaslataikat szívesen fogadjuk. Bevonjuk Őket az iskola életének minden részébe. Ezt a célt szolgálja az 1994-ben alakult iskolaszék. Tagjai rendszeresen tájékoztatást kapnak az iskola életéről, programjairól, fejlesztési terveiről.
A szülők többsége támogatja az iskola főbb célkitűzéseit, ugyanakkor a nevelőtestület is igyekszik megfelelni a szülők jogos elvárásainak a nevelés-oktatás minden területén.
A szülők által létrehozott ''A Dózsa György utcai Általános Iskolát Támogatót'' alapítvány segíti az oktatást színvonalasabbá, a tanulók szabadidejét színesebbé tenni.

Szeretettel várjuk az óvodásokat, és szüleiket programjainkra.
 

Határtalanul program

Fenntartó:

E-mail: 

Kapcsolat

Csillaghegyi Általános Iskola

1038 Budapest
Dózsa György u. 42

Tel: 06-1/368-6651, 06/1-368-0082
Fax: 06-1/368-6651

E- mail:  

A honlap létrejöttét támogatták

Kocsis András

Fodor István