Iránytű

ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Csillaghegyi Általános Iskola 034829

1038 Budapest, Dózsa György utca 42.

titkarsag.csillaghegyi@ebtk.hu

Tel/fax:368-6651

____________________________________________________________________________________________________________________________

Iskolánk 1965-ban épült Csillaghegyen, a Budai Tájvédelmi Körzethez tartozó Rókahegy lábánál. Családi házas környezettel, nagy udvarral, sportpályákkal, családias, humánus légkörével ideális hely a kisiskolásoknak.

Ilyen természeti-környezeti adottságokkal nem véletlen, hogy több éves hagyománya van a környezeti nevelésnek iskolánkban, melynek eredményeképpen Örökös ÖKO iskola vagyunk, 2018/2019-es tanévben a Boldog Iskola címet nyertük el.

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, Kiválóan Akkreditált Tehetségpont,évfolyamonként általában két párhuzamos osztállyal, emelt óraszámú angol nyelvoktatás lehetőségével.

 

Célunk  olyan iskolai légkör és tartalmi munka megteremtése, ahol jól és biztonságosan érzi magát a tanuló és a pedagógus, ahol a tanuló aktív részese a tanítási folyamatnak.

Fontos, hogy minden gyerek megkaphassa a tehetségének, képességének, érdeklődésének megfelelő képzést.

Iskolánk minden gyermek számára nyitva áll, akiknek szülei elfogadják Pedagógiai Programunkban megfogalmazott egységes nevelési elveinket.

   

Alsó tagozat: 1-4. osztály, alapozó szakasz

Olyan egységes módszert és tankönyvcsaládokat alkalmazunk, amellyel biztosíthatjuk az egyenletes, magas színvonalat. Az oktató-nevelő munka egymásra épülése hatékonyan segíti az alapkészségek kialakulását, folyamatos fejlesztését.

Az anyanyelvi tárgyakat a hangoztató – elemző - összetevő módszerrel – szótagolva tanítjuk, és alapozzuk a helyesírási készséget.

A matematikatanításban a logikus gondolkodás fejlesztése kiemelt feladat, amelyre több időt biztosítunk.

Mivel a gyerekek képessége különböző, fontosnak tartjuk a differenciálást. Az egyéni ütemben való fejlődés lehetőségének megteremtését fejlesztő foglalkozással és tehetség-gondozással oldjuk meg. Iskolapszichológus és fejlesztőpedagógus segíti ezt a munkát.

Az iskolától szülői elvárásként jelenik meg az idegen nyelv oktatása már első osztályban is. Ezért hetente egyszer játékos formában angol alapozó szakkört tartunk.

Az angol nyelvet kötelezően a negyedik osztálytól tanítjuk. Választható tárgyként már tanulóink 5o%-a harmadik osztálytól az angol nyelvet emelt óraszámban sajátítja el a Pedagógiai Programunkban szabályozott módon.

7-8. évfolyamon lehetőség van Language Cert nemzetközi angol gyermek nyelvvizsgát tenni.

Az első és második osztályok külön épületben tanulnak, mely megkönnyíti az óvodából iskolába történő átmenetet.

A 2020-2021-es tanévben két első osztályt indítunk.

Mindegyik osztályban a tapasztalati és értelmező tanulás elsajátítása, a gondolkodási készség fejlesztése, erősítése a fő célunk, támaszkodva a gyermekek kreativitására.

 

Felső tagozaton  az oktatás színvonalának emelése és a továbbtanulás segítése érdekében a tehetséggondozás és a felzárkóztatás fontos feladat. A tanórán kívüli tehetségfejlesztő foglalkozásaink (pl: felkészítés ECDL vizsgára, rajz- és képzőművészet, újságíró, angol nyelvi versenyfelkészítés, önismeret, fizika, történelem, táblás játékok, mazsorett, focisuli) ezt a célt szolgálják minden diákunknál.

Az olvasóvá nevelésben komoly segítséget nyújt az iskola minden igényt kielégítő könyvtára és szakképzett könyvtárosa, egyben a Tehetségpont koordinátora.

 

A közös munka eredményességét tükrözi, hogy végzős tanulóink 99-100 %-a középiskolában tanul tovább, 65 % gimnáziumban érettségizik. Sok tanuló nyer felvételt hat és nyolcosztályos gimnáziumba.

 

A tanítási időn kívül szervezett programok eredményesen segítik a felzárkóztatást, a tehetséggondozást, a versenyeken elért eredményekben is jelentős szerepük van. A jól működő szakkörök, délutáni testnevelés foglalkozások változatos tartalmukkal eredményesen szolgálják a személyiség sokoldalú fejlesztését, a szabadidő hasznos eltöltését.

A gyermekeknek - igény szerint - délutáni foglalkozást és ellátást biztosítunk.

Reggeli ügyelet 645 –kor kezdődik, esti ügyelet 1700 –kor végződik.

 

A diákönkormányzat a programjait úgy szervezi, hogy minden gyerek találjon magának megfelelő szabadidős tevékenységet, és segítségükkel erősítse az iskolához és egymáshoz tartozás érzésének kialakulását.

 

Iskolánkban az Aelia Sabina Zeneiskola kihelyezett foglalkozásokat tart.(szolfézs, zongora, furulya, gitár, hegedű.)

 

Tanév végén a 4. évfolyamon legkiemelkedőbb eredményt elért két tanulót a „Bölcs bagoly” és” Kisokos” díjjal, a végzős 8. osztályosok legkiválóbbját „Arany medál” díjjal jutalmazzuk. „Ifjú Szent Györgyök Rendje” emléklapot adományozunk a legmagasabb érzelmi intelligenciával rendelkező 8. osztályos diáknak.

 

Mivel iskolánk közösségének fontos tagjai a szülők, szükségesnek érezzük elégedettségüket is, ezért véleményüket, javaslataikat szívesen fogadjuk. Bevonjuk Őket az iskola életének minden részébe. Hagyományinkat úgy alakítottuk ki, hogy rendezvényeinken a gyerekek szüleikkel együtt vehessenek részt.

 

A szülők többsége támogatja az iskola főbb célkitűzéseit, ugyanakkor a nevelőtestület is igyekszik megfelelni a szülők jogos elvárásainak a nevelés-oktatás minden területén.

 

A szülők által létrehozott „A Csillaghegyi Általános Iskolát Támogató” alapítvány segíti az oktatást színvonalasabbá, a tanulók szabadidejét színesebbé tenni.

 

Részletesebben is tájékozódhat honlapunkról: www.csillagh-bp3.sulinet.hu

 

Szeretettel várjuk az óvodásokat, és szüleiket programjainkra

Csillagtanoda:             2020. január 24. 17 óra.                     Bemutatjuk az iskolát

                                      2020. február 14. 17 óra                    Játsszunk iskolást!

 

Nyílt napot 2020. március 5-én, csütörtökön 8-10 óra között tartunk.

 

Tanítók, nevelők:       1.a       Tóth Zsuzsanna, Kissné Csákvári Erzsébet

                                    1.b       Ujházyné Kertész Tímea, Nagyné Varga Evelyn

 

Az intézményvezetőtől vagy helyetteseitől telefonon, vagy egyeztetést követően személyesen további információ kérhető. (06 1 368-6651)

                                                                                               Dr. Vajdáné Havacs Erika

                                                                                                      intézményvezető

Az iránytű letölthető(docx)
 

Határtalanul program

Fenntartó:

E-mail: 

Kapcsolat

Csillaghegyi Általános Iskola

1038 Budapest
Dózsa György u. 42

Tel: 06-1/368-6651, 06/1-368-0082
Fax: 06-1/368-6651

E- mail:  

A honlap létrejöttét támogatták

Kocsis András

Fodor István