Iránytű

 

 

Intézményvezető: Kurilla Györgyi

 

Iskolánk 1965-ban épült Csillaghegyen, a Budai Tájvédelmi Körzethez tartozó Rókahegy lábánál. Családi házas környezettel, nagy udvarral, sportpályákkal, családias, humánus légkörével ideális hely a kisiskolásoknak.

Ilyen természeti-környezeti adottságokkal nem véletlen, hogy több éves hagyományai vannak a környezeti nevelésnek iskolánkban, melynek eredményeképpen 2012-ben először, 2015-ben másodszor elnyertük az ÖKO iskola címet.

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, 2013 szeptemberétől regisztrált tehetségpont,évfolyamonként általában két párhuzamos osztállyal, emelt óraszámú angol nyelvoktatás lehetőségével.

 

Célunk olyan iskolai légkör és tartalmi munka megteremtése, ahol jól és biztonságosan érzi magát a tanuló és a pedagógus, ahol a tanuló aktív részese a tanítási folyamatnak.

Fontos hogy, minden gyerek megkaphassa a tehetségének, képességének, érdeklődésének megfelelő képzést.

Iskolánk minden gyermek számára nyitva áll, akiknek szülei elfogadják Pedagógiai Programunkban megfogalmazott egységes nevelési elveinket.

 

Alsó tagozat: 1-4. osztály, alapozó szakasz

Olyan egységes módszert és tankönyvcsaládokat alkalmazunk, amellyel biztosíthatjuk az egyenletes, magas színvonalat. Az oktató-nevelő munka egymásra épülése hatékonyan segíti az alapkészségek kialakulását, folyamatos fejlesztését.

Az anyanyelvi tárgyakat a hangoztató – elemző - összetevő módszerrel – szótagolva tanítjuk, és alapozzuk a helyesírási készséget.

A matematikatanításban a logikus gondolkodás fejlesztése kiemelt feladat, amelyre több időt biztosítunk.

Mivel a gyerekek képessége különböző, fontosnak tartjuk a differenciálást. Az egyéni ütemben való fejlődés lehetőségének megteremtését fejlesztő foglalkozással és tehetséggondozással oldjuk meg. Iskolapszichológus és fejlesztőpedagógus segíti ezt a munkát.

Az első és második osztályok külön épületben tanulnak, mely megkönnyíti az óvodából iskolába történő átmenetet.

A 2017-2018-as tanévben két első osztályt indítunk.

Mindegyik osztályban a tapasztalati és értelmező tanulás elsajátítása, a gondolkodási készség fejlesztése, erősítése a fő célunk, támaszkodva a gyermekek kreativitására.

Kívánságra az osztályokban tánc tanulására is van lehetőség.

 

Felső tagozaton az oktatás színvonalának emelése és a továbbtanulás segítése érdekében a tehetséggondozás és a felzárkóztatás fontos feladat.

Az olvasóvá nevelésben komoly segítséget nyújt az iskola minden igényt kielégítő könyvtára és szakképzett könyvtárosa.

 

Nyelvoktatás: Egy idegen nyelvet - amely angol lehet - alapszinten a gyermekek negyedik osztálytól tanulnak.

Tanulóink 5o%-a harmadik osztálytól az angol nyelvet emelt óraszámban sajátítja el a Pedagógiai Programunkban szabályozott módon.

 

A közös munka eredményességét tükrözi, hogy végzős tanulóink 99 %-a középiskolában tanul tovább, 65 % gimnáziumban érettségizik sok tanuló nyer felvételt hat és nyolcosztályos gimnáziumba.

A tanítási időn kívül szervezett programok eredményesen segítik a felzárkóztatást, a tehetséggondozást. A versenyeken elért eredményekben jelentős szerepük van. A jól működő szakkörök, tömegsport foglalkozások változatos tartalmukkal eredményesen szolgálják a személyiség sokoldalú fejlesztését, a szabadidő hasznos eltöltését.

A gyermekeknek - igény szerint - délutáni foglalkozást és ellátást biztosítunk.

Reggeli ügyelet 645 –kor kezdődik, esti ügyelet 1700 –kor végződik.

 

A diákönkormányzat a programjait úgy szervezi, hogy minden gyerek találjon magának megfelelő szabadidős tevékenységet, és segítségükkel erősítse az iskolához és egymáshoz tartozás érzésének kialakulását.

Hagyományinkat úgy alakítottuk ki, hogy rendezvényeinken a gyerekek szüleikkel együtt vehessenek részt.

 

Iskolánkban az Aelia Sabina Zeneiskola kihelyezett foglalkozásokat tart.(szolfézs, zongora, furulya, gitár.)

Igény és szükség szerint lehetőséget biztosítunk gyógytestnevelésre.

 

Tanév végén a 4. évfolyamon legkiemelkedőbb eredményt elért két tanulót a „Bölcs bagoly”és Kisokos” díjjal, a végzős 8. osztályosok legkiválóbbját „Arany medál”- lal jutalmazzuk.

Mivel iskolánk közösségének fontos tagjai a szülők, szükségesnek érezzük elégedettségüket is, ezért véleményüket, javaslataikat szívesen fogadjuk. Bevonjuk Őket az iskola életének minden részébe. 

A szülők többsége támogatja az iskola főbb célkitűzéseit, ugyanakkor a nevelőtestület is igyekszik megfelelni a szülők jogos elvárásainak a nevelés-oktatás minden területén.

A szülők által létrehozott „A Dózsa György utcai Általános Iskolát Támogató” alapítvány segíti az oktatást színvonalasabbá, a tanulók szabadidejét színesebbé tenni.

Részletesebben is tájékozódhat honlapunkról: www.csillagh-bp3.sulinet.hu

                                                                                  Szeretettel várjuk az óvodásokat, és szüleiket programjainkra

 

Csillagtanoda:  2018. január 26. 17 óra.                  Bemutatjuk az iskolát

                          2018. február 16. 17 óra                  Játékiskola

Nyílt napot 2018. március 8-án, csütörtökön 8-10 óra között tartunk.

 

Tanítók nevelők:        1.a       Kókai Andrásné, Dér Mária

                                    1.b       Kerekesné Zsombor Annamária, Major Zsuzsanna

 

 

                                                                                            Kurilla Györgyi

                                                                                           intézményvezető

Az iránytű letölthető(doc)
 

Határtalanul program

A honlap létrejöttét támogatták

Kapcsolat

Csillaghegyi Általános Iskola

1038 Budapest
Dózsa György u. 42

Tel: 06-1/368-6651, 06/1-368-0082
Fax: 06-1/368-6651

E- mail: csillag-a@kszki.obuda.hu