Iskolánkról

A Csillaghegyi Általános Iskola (1038 Budapest, Dózsa György utca 42.) Csillaghegy és Békásmegyer határán, a Róka-hegy lábánál található. Családi házas környezettel, nagy udvarral, sportpályákkal, családias, humánus légkörével ideális hely a kisiskolásoknak.
Nyolc évfolyamos általános iskola, évfolyamonként általában két párhuzamos osztállyal. Tanulói létszámunk 400 fő körül mozog.
Iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek a kerületi versenyeken, pályázatokon. Többen szép eredményt érnek el. Nyolcadik osztályt végzettek zöme érettségit adó középiskolában tanul tovább. Sok gyermek negyedik és hatodik osztály végén búcsúzik iskolánktól, nyolc- és hatosztályos gimnáziumban tanul tovább.

Pedagógiai program:

Alapelvünk, olyan iskolai légkör és tartalmi munka megteremtése, ahol jól és biztonságosan érzi magát a tanuló, aki aktív részese a tanulási folyamatnak. Munkánkban motiváljuk a tanulás és a tudás iránti érdeklődést, hogy minden diákunk képességeinek megfelelő szinten sajátítsa el a tananyagot, tudása legjavát adja. Fontos számunkra a szülőkkel való együttműködés.

Leendő elsősöknek kínáljuk:

Kedves tanító nénikkel, barátságos, tágas, világos - az iskola udvarán található négy tantermes épületben lévő - osztálytermekkel várjuk első osztályosainkat.
Az első négy esztendő alapozási időszak. Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi, a matematikai alapkészségek fejlesztésére. A kezdő szakaszban az olvasás tanításával a szótagoló - elemző - összevető módszer, majd később az értő olvasás kerül előtérbe. Szabadon választható foglalkozásaink többsége kézműves illetve gondolkodást fejlesztő.
Az átmenet megkönnyítése érdekében az első hetekben a tanítási órák játékkal, mozgással tarkítva zajlanak.

Az iskola profilja:

Az iskola különös gondot fordít a nyelvoktatásra. Harmadik évfolyamtól lehetőség van az emelt óraszámú angol-nyelv tanulásra. Térítéses foglalkozás keretében, amennyiben igény mutatkozik rá, német nyelvoktatást szervezünk.
Az információs kultúra megalapozása számítástechnika tantárgy tanítása során, jól felszerelt számítástechnika teremben történik. Felső tagozaton, a szabadon választható tantárgyak egy része számítástechnika.
Kiemelten fontosnak tartjuk a kompetencia alapú oktatás keretein belül a magas szintű magyar és matematikaoktatást, hogy diákjainkat naprakész tudással bocsáthassuk útjukra.
Nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a természet megismerésére, megszerettetésére, a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát életmód kialakítására. Részt veszünk - jó eredménnyel - a kerület által szervezett ilyen irányú versenyeken. Törekszünk a szelektív hulladékgyűjtésre, szépítjük környezetünket.

Szolgáltatásaink:

Napközi otthonos foglalkozást alsó tagozaton minden igénylőnek tudunk biztosítani. A napköziben tevékenykedő pedagógusok sok érdekes programot szerveznek a gyerekeknek. Ilyenek az aszfaltrajz-verseny, kézműves foglalkozások, a klubnapközi, havonkénti rendszerességgel a színház és mozi látogatás, esetenként Cirkusz, Szöcskevár, Planetárium felkeresése.
Reggeli és délutáni ügyeletet igény szerint biztosítunk. Felső tagozaton tanulószobai foglalkozás keretében szaktanárok foglalkoznak a gyerekekkel.
Szakköreinket, tanfolyamainkat az igényeknek megfelelően szervezzük. Tornatermünkben délutánonként gyógy-testnevelés, illetve tömegsport foglalkozások zajlanak. Akrobatikus rock and rollra, karatéra és foci-klubra is lehet jelentkezni. Iskolai könyvtárunk jól felszerelt, naponta várja a gyerekeket. Alsó tagozatos gyerekeink fakultatív úszásoktatáson vehetnek részt. Helyet adunk a Aelia Szabina Zeneiskola foglalkozásainak.


Szabadidős kínálatunk:

A tanulásban elért sikerek mellett fontos számunkra, hogy diákjaink minden nap jó közérzettel, szorongás nélkül, szívesen jöjjenek iskolába. Ezt segítik hagyományos iskolai programjaink, amelyek megvalósítását a Diákönkormányzat mindig újabb ötletekkel színesíti. Legkedveltebbek ezek közül a szeptemberi "Mazsola hét", ahol az ötödik évfolyamon tanulók naponta feladatok teljesítésével érik el, hogy felső tagozatossá "avassák" őket, majd leteszik a "mazsola-esküt". Hagyomány a Mihály-napi bolhapiac, az őszi és tavaszi szemétszüret, a szüreti és farsangi bál, az adventi és húsvéti kézműves délután, a Mikulás és karácsonyi ünnepségek, az osztálykirándulások, nemzeti ünnepeink változatos formában történő érzelmekre ható megünneplése, az eredi iskolák, SZÖSZ-nap (szokatlan öltözködés szabad), a Suli-gála kulturális program, a gyermeknaphoz kapcsolódó Suli-nap. Hagyományteremtő kezdeményezés a jótékonysági sportnap, melynek bevételeit minden évben az iskolaudvar szépítésére fordítjuk.
 

Határtalanul program

Fenntartó:

E-mail: 

Kapcsolat

Csillaghegyi Általános Iskola

1038 Budapest
Dózsa György u. 42

Tel: 06-1/368-6651, 06/1-368-0082
Fax: 06-1/368-6651

E- mail:  

A honlap létrejöttét támogatták

Kocsis András

Fodor István