Tankönyvek, felszerelések

A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 2017/18. tanév

Jogszabályi háttér:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • 20/2012. EMMI rendelet
 • A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
 • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletmódosításáról

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók:

 • az 1.2.3.4.5. évfolyamos tanulók
 • akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be.

A kitöltött és aláírt igénylőlapokat és az ott megjelölt jogosultságot igazoló dokumentumot legkésőbb 2017.április 15-ig le kell adni az iskolában.

A határidőelmulasztása jogvesztő, kivéve, ha az igényjogosultság feltételei ez után alakulnak ki.

A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges.

Normatív kedvezményre jogosult igazolást adhatnak be:

 • tartósan beteg tanuló emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás
 • a sajátos nevelési igényű tanuló szakértői bizottság szakvéleménye
 • három- vagy többgyermekes családban élő tanuló családi pótlék igazolása
 • rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló a települési önkormányzat határozata

Az aktuális igazolást minden évben csatolni kell.

Igazolás hiányában a tankönyvek árát a szülőnek ki kell fizetnie!

A  térítésmentes tankönyvellátást iskolánk

 • tankönyvkölcsönzéssel,
 • használt tankönyvek biztosításával,
 • az állami normatíva felhasználásával biztosítja.

Amennyiben az ingyenességre való jogosultság a tankönyvrendelés után keletkezik, az alább letölthető igénylőlap kitöltve, valamint a hozzá tartozó igazolás 2017. augusztus 31-ig leadható a gazdasági irodában.

 

Tisztelt Szülők!

 

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra.

A tankönyvellátás az 1-2. évfolyam kivételével az iskolai könyvtáron keresztül történik.

 

                                                                                                          Kurilla Györgyi

                                                                                                         intézményvezető

 

IGÉNYLŐLAP TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁSHOZ A 2017/2018. TANÉVRE

Felhasználói kézikönyv Szülői Ügyfélkapu felülethez

KELLO Webshop

 

Tankönyvlista a 2017/2018 tanévre: 

1.a,  1.b,  2.a,  2.b,  3.abc angol tankönyvvel,  3.abc angol tk. nélkül,  4.ab alap szintű angollal 4.ab emelt szintű angollal,

5.ab alap szintű angollal,  5.ab emelt szintű angollal,  6.ab alap szintű angollal 6.ab emelt szintű angollal,

7.ab alap szintű angollal,  7.ab emelt szintű angollal,  8.ab alap szintű angollal,  8.ab emelt szintű angollal

 

Taneszközök és felszerelések jegyzéke 2017/2018-as tanévben:

Tanszerlista 2017/2018-as tanévben (doc)
 

 

 

 

Határtalanul program

A honlap létrejöttét támogatták

Kapcsolat

Csillaghegyi Általános Iskola

1038 Budapest
Dózsa György u. 42

Tel: 06-1/368-6651, 06/1-368-0082
Fax: 06-1/368-6651

E- mail: csillag-a@kszki.obuda.hu