TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Szülők!
Ezúton is értesítem és tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről - a köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020. (III.14.) Kormány határozatban, valamint az emberi erőforrások miniszterének a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (III..14.) EMMI határozatban - az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.
2020. március 16. napjától (hétfőtől) az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ez az oktatás módjának megváltoztatását jelenti, amelynek keretében továbbra is biztosítani kell a tanulóink számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét.
Kérem, hogy a tanulók 2020. március 16-án, hétfőn már ne jelenjenek meg az köznevelési intézményekben.Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A tanítás, a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik. Ezt oly módon fogjuk megszervezni, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanulók tanulmányi követelményeinek teljesítésére.
Kérem, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat.
A Kormányhatározat értelmében  a szülők igényei alapján, indokolt esetben a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. Erről az igényfelmérés már folyamatban van. Ugyancsak zajlik az étkeztetési igény felmérése.
A Kréta naplót, az email címükre érkező értesítéseket, információkat legyenek szívesek folyamatosan figyelemmel kísérni, mert ott minden fontos tudnivalót igyekszünk Önökkel közölni. Az iskolában hagyott tankönyvek elvitelérnek szabályozásáról később nyújtunk tájékoztatást.  Az oktatás technikai megvalósításáról ugyancsak később nyújtunk tájékoztatást.

Az új munkarendre történő átállás mindannyiunknak komoly kihívást jelent. Kérek minden tanulót és szülőt, hogy közösen, együttműködve oldjuk meg ezt a nehéz feladatot. Ez egy veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez.
Kérem mindenkinek a felelős magatartását.
Budapest, 2020. március 15.
Dr. Vajdáné Havacs Erika sk.
intézményvezető

Határtalanul program

Fenntartó:

E-mail: 

Kapcsolat

Csillaghegyi Általános Iskola

1038 Budapest
Dózsa György u. 42

Tel: 06-1/368-6651, 06/1-368-0082
Fax: 06-1/368-6651

E- mail:  

A honlap létrejöttét támogatták

Kocsis András

Fodor István